O tejto kategórii

Niekedy netreba veľa viet. Na veľkú hlúposť aj malú múdrosť postačí mnohokrát zopár slov.

Mar
02

Muži zvyčajne vnucujú ženám to, čo

ony nechcú a nechcú im dať to, čo ženy chcú. Potom si ťažkajú, že ženy nevedia, čo chcú.

 

Mar
02

Rozdiel medzi chlapcom a chlapom je v tom, že chlapec sa za svoje jazvy hanbí,

zatiaľ čo chlap ich vystavuje na obdiv